Πέμπτη, 2 Απριλίου 2009

Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας

Το αμφιθέατρο του χημικού τμήματος του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας. Αναδημοσιεύεται απότην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.unifi.it/ .

Το πανεπιστήμιο αυτό δημιουργήθηκε το 1321. Χάρη στις προσπάθειες του Βοκκάκιου εξελίχθηκε σε ένα από τα πρώτα κέντρα του Ουμανισμού της Αναγέννησης. Ο Βοκκάκιος εξασφάλισε μια έδρα για το Λεόντιο Πιλάτο τον Έλληνα λόγιο, ο όποιος μετέφρασε την Ιλιάδα και την Οδύσσεια στη Λατινική. Το 1396 δημιουργήθηκε η πρώτη πανεπιστημιακή έδρα της Ελληνικής, ειδικά για το Μανουήλ Χρυσολωρά

Ιστορικά Ανάγλυφα

Η Στήλη του Τραϊανού
Αναδημοσιεύεται σπό την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.patoczka.net/ .

Μια άλλη ομάδα έργων γλυπτικής είναι και τα ιστορικά ανάγλυφα, τα οποία απεικόνιζαν ιστορικά γεγονότα (εκστρατείες, λατρευτικές τελετές) και χρησιμοποιήθηκαν για τη διακόσμηση βωμών, αψίδων και στηλών. Οι παραστάσεις που απεικονίζονταν ήταν παρμένες από την ελληνική μυθολογία, και πηγή αποτελούσε και εδώ η ελληνική ζωγραφική και γλυπτική. Ωστόσο, η ρωμαϊκή γλυπτική είχε διαφορετικό χαρακτήρα από αυτόν της ελληνικής, καθώς βασικός στόχος δεν ήταν πια η ομορφιά, η αρμονία και η λεπτότητα της τέχνης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Στήλη του Τραϊανού, στην οποία απεικονίζονται με ιδιαίτερη λεπτομέρεια παραστάσεις από τις εκστρατείες των Ρωμαίων. Στόχος της απεικόνισης αυτής ήταν να συνειδητοποιήσουν οι υπήκοοι της αυτοκρατορίας το μέγεθος και το μεγαλείο της, και όχι τόσο το γενικότερο αισθητικό αποτέλεσμα και τη λεπτότητα της τέχνης.

Λεπτομέρεια από τη Στήλη του Τραϊανού. Αναδημοσιεύεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.hsl.virginia.edu/historical/artifacts/antiqua/military.cfm .

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

Εφαρμογή της Ελληνορωμαϊκής Αρχιτεκτονικής στα Αναγεννησιακά Κτίρια

Το Μέγαρο Ρουτσελάι βρίσκεται στην Φλωρεντία. Ο Αλμπέρτι το σχεδίασε το 1458. Η επίτευξη της αρμονίας και της τάξης έγινε μέσω μαθηματικών κανόνων αναλογίας, γι΄ αυτό και το μέγαρο αυτό αποτελεί παράδειγμα εφαρμογής των θεωριών του. Για πρώτη φορά ο Αλμπέρτι χρησιμοποίησε επάλληλα τους τρείς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς, τον ιωνικό, το δωρικό και τον κορινθιακό, ενώ ταυτόχρονα αντικατέστησε τα μεσαιωνικά ακρόστεγα με αναγεννησιακά γείσα.

Ρωμαϊκές Κατασκευές με Αρχαιοελληνικά Εργαλεία

O Αρχιμήδης, o εφευρέτης του κοχλία (αναδημοσιεύεται από www.sfrang.com)

Σημαντικά δομικά έργα των Ρωμαίων της ύστερης εποχής του Ελληνορωμαϊκού Κόσμου είναι ναοί για θεούς και ήρωες, κέντρα πολιτισμού και αμφιθέατρα για τους αγώνες κ.ά. , μερικά από τα οποία σώζονται μέχρι σήμερα σε ικανοποιητική κατάσταση. Για τις κατασκευές αυτές οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν τα γνωστά από την Ελληνιστική Εποχή εργαλεία και μηχανές για μετακίνηση ή ανύψωση βαρών. Έτσι, με την "αρχιμίδιο έλικα" (κοχλίας) γινόταν άντληση νερού από πηγάδια, λίμνες και ποταμούς, ενώ η αντλία του Κτησιβίου χρησίμευε στις κατασκευές γεφυρών, στις αδρεύσεις κ.τλ.